top of page

HỘI CHỢ CHIẾU SÁNG QUỐC TẾ HONGKONG (BẢN MÙA THU) 27-30 / 10/2019

Ngày phát hành: OCT. 21 2019

Rất vui được mời bạn đến thăm chúng tôi tại gian hàng số: ED-C13. Sản phẩm mới phát hành lần đầu: Bóng đèn LED hình nấm khẩn cấp.

Cảm ơn.

Wetech

bottom of page